SCHOKKENDE EERSTE BEELDEN VAN OPTREDEN LOS ZANDTOS IN BEST

  • Berichtcategorie:Optreden
  • Bericht reacties:0 Reacties

Op vrijdagavond 7 november jongstleden was Los Zandtos voor het eerst sinds langere tijd weer te zien en te horen in een min of meer openbare setting. De band was geboekt als hoofdprogramma tijdens een personeelsfeest van de maatschap Gynaecologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De vragen die iedereen, en niet in de laatste plaats de pakweg 80 aanwezigen tijdens het feest, bezig hielden waren natuurlijk: kunnen de mannen “het” nog? En zo ja, is er wat veranderd en hoe gaat de omgeving daar dan mee om?

Sfeerimpressie van het optreden (toen het nog rustig was)

Omdat het op voorhand een spektakel beloofde te worden en het sowieso een unieke belevenis betrof, had de Officiële Los Zandtos Nieuwsblog extra geïnvesteerd en een redacteur vrijgemaakt om ter plaatse met eigen ogen waar te nemen wat er zich zou gaan voltrekken.

De eerste uitdaging bleek zich al voor te doen, nog voordat de band één voet op Bestse bodem had gezet. Door de organisatie van de festiviteiten was geregeld dat de gehele band, inclusief het omvangrijke instrumentarium, per luxe touringcar vanuit Maarheeze naar de plaats van handeling vervoerd zou worden. Later bleek het te gaan om twee personenbusjes, met op het dak de aankondiging dat het het vervoer van de dagbesteding voor ouderen betrof. Later bleek dit een op voorhand tot mislukking gedoemde poging te betreffen om de band uiteen te drijven. Letterlijk dan, want zoals bekend zijn de geesten van de bandleden zodanig uitgelijnd dat men zich mentaal niet uit elkaar laat spelen. Neen, in dit geval betrof het een wat vertwijfelde poging om een deel van de band nooit op de plaats van bestemming te laten aankomen. De chauffeur van Busje 1, waarin 7 bandleden verzameld waren plus het volledige instrumentarium vertrok ongeveer 10 minuten eerder dan Busje 2 met de resterende bandleden. Desondanks bleek Busje 2 ruim 10 minuten eerder ter plaatse te zijn dan Busje 1. Anders gezegd: op een afstand van 35 km , waarvan het grootste deel snelweg, bleek Busje 2 ruim 20 minuten sneller te zijn dan Busje 1! De oorzaak daarvan was dat de chauffeur van Busje 1 – naar wij aannemen in opdracht! – een route koos om van Maarheeze naar AquaBest, de plaats van bestemming, te komen die op zijn zachts gezegd nogal onverwacht was. Zo hebben de passagiers van Busje 1 een uitgebreide rondrit door de buitenwijken van Eindhoven meegemaakt en daarbij vele verkeersdrempels, woonerven en eenrichtingsstraten getrotseerd. Toen de inzittenden door kregen dat er iets niet helemaal in de haak was, werd de chauffeur onmiddellijk gesommeerd zich – net als de band – in alle omstandigheden professioneel op te stellen en gewoon via de snelste en minste overlast bezorgende route van A naar B te rijden. De chauffeur, gevoelig voor de druk die op hem werd uitgeoefend, zorgde er uiteindelijk voor dat toch een hergroepering in Best kon plaatsvinden.

De leden van Los Zandtos werden door het publiek besprongen!

Omdat het publiek inmiddels door had dat er iets geweldigs te gebeuren stond en op het punt stond qua gedrag de grenzen van het betamelijke te gaan overschrijden, besloot Los Zandtos om dan maar meteen van leer te trekken. De gevolgen daarvan waren mooi, overweldigend, maar in zekere zin toch ook schokkend. In een zaal die qua bemensing voor zo’n 90% bestond uit dames, ontstond er voor de mannen een heuse “struggle for life”! Ternauwernood kon de band voorkomen al tijdens het optreden van alle kanten besprongen te worden. Natuurlijk kwam dit ook en vooral doordat de band – zoals gebruikelijk – ervoor koos om de afstand tot het publiek zo klein mogelijk te maken door er gewoon tussenin te gaan staan. Daardoor benader- en aanraakbaar voor de aanwezigen, werd de schroom bij het publiek bij het zien en horen van zoveel talent al snel weggenomen, zodat men massaal “los” ging en al swingend en Limbo-dansend de eerste zweetdruppels van de avond produceerde.

Leden van Los Zandtos: gewoon tussen het publiek, aanraakbaar, aaibaar!

Na een optreden van een half uur, kort onderbroken door een toespraak van iemand die, overmand door emoties, noodgedwongen na een zin of tien voor gezien hield, werd de avond op uitnodiging van de mensen verder voortgezet met spijs en drank en muziek van een DJ-Met-iPad-en-Saxofonist. Rond een uur of één werd met dezelfde twee busjes de thuisreis aanvaard en na een snelle rit – de chauffeur van het eerste Busje had geleerd van de eerdere ervaringen, alhoewel hij toch nog even tegenstribbelde – via de snelweg, werd de band door de gebruikelijke, massale massa in Maarheeze opgewacht en verwelkomt.

Of er beeld- en/of geluidsmateriaal bestaat van het optreden van Los Zandtos, waarbij voor het eerst overigens een geheel nieuw nummer werd gespeeld, is vooralsnog onduidelijk. Wel zijn er inmiddels enkele schokkende foto’s opgedoken, waaruit blijkt hoe de omstandigheden waren.

 
Nee, Hij is niet teruggekeerd op aarde! Het is de muzikaal leider van Los Zandtos!!

Geef een reactie